วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

สอนเปียโน เรียน เปียโน Classic ตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อสอบเกรด กทม.

สอนเปียโน เรียน เปียโน Classic ตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อสอบเกรด กทม.


สอนเปียโน เรียน เปียโนคลาสสิค เรียนส่วนตัว ตั้งแต่พื้นฐาน กทม.

เริ่มตั้งแต่ชั่วโมงละ 700 บาท Private lesson
สอบถาม อาจารย์อินสุน 081-696-8228
เรียนเปียโนคลาสสิค หรือ classic piano
เรียนเพื่อสอบเกรดมาตรฐาน Trinity

สถานที่เรียน
ชองเปียโน ชั้น 2 Futuremart พระราม 3สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์เปียโนคลาสสิค กว่า 20 ปี
จบปริญญาโท Classic Piano และ Voice จาก USA