วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

บันทึกบุญ (บรรทุกบุญ)

แวะชม Buntukboon บันทึกบุญ (บรรทุกบุญ) ได้ที่ http://buntukboon.blogspot.com/

การสร้าง-ถวาย พระผงจักรพรรดิ พระจักรพรรดิ ลูกแก้วพระมหาจักรพรรดิ ฯลฯ